top of page
  • solarXplain

En İyi Güneş Paneli Nasıl Seçilir?

Güncelleme tarihi: 13 Şub

Güneş paneli seçerken enerji ihtiyaçlarınızı dikkate alarak, çevresel etkilerini değerlendirip, teknolojik özelliklere odaklanarak sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım atabilirsiniz.


Günümüzde, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve çevre bilinci giderek daha önem kazanıyor. Bu kapsamda, güneş enerjisi, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Ancak, sürdürülebilir bir geleceğe doğru atılan bu adımda, doğru güneş panelini seçmek önemli bir rol oynuyor. Bu yazıda, güneş paneli seçerken dikkate almanız gereken temel faktörleri ve çevre dostu bir enerji çözümüne nasıl adım atabileceğinizi öğreneceksiniz.


Fiyat Kıyaslaması


Güneş paneli fiyatı, yatırımın maliyet-etki analizinde önemli bir faktördür. Daha düşük fiyatlı paneller, genellikle daha kısa bir süre içinde maliyetini çıkarabilir, bu da yatırımın geri dönüş süresini olumlu yönde etkiler.

 

Fiyat, bireylerin veya şirketlerin belirledikleri bütçe ile uyumlu olmalıdır. Daha uygun fiyatlı paneller, maliyeti düşük tutarak güneş enerjisi sistemlerine daha geniş bir erişim sağlayabilir.

 

Projenin büyüklüğü, toplam maliyeti etkiler. Büyük ölçekli projelerde panel fiyatındaki her bir düşüş, genellikle toplam maliyeti daha fazla azaltabilir.

Ancak, sadece düşük fiyatlı panellere odaklanmak yerine, kalite, performans ve üretici güvencesi gibi faktörleri de dikkate almak önemlidir. Çünkü düşük fiyatlı bir panelin uzun vadede daha yüksek bakım maliyetleri veya düşük verimlilikle sonuçlanabileceği unutulmamalıdır. İdeal çözüm, uygun bir fiyatla birlikte kalite ve performans dengesini sağlamaktır.

 

Test Sonuçlarının İncelenmesi


Güneş panelini satın almadan önce üreticiden güneş paneline ait test sonuçlarını mutlaka isteyiniz. Bu sayede hangi kalitede güneş paneli alacağınıza dair fikir edinebilirsiniz.


Elektrolüminesans (EL) ve Flash Test ölçümleri güneş panellerinin üretiminde önemli bir değere sahiptir. Elektrolüminesans (EL) testi güneş panelinin üretim aşamasında veya üretim sonunda yapılan, panel üzerinde lehimleme hatası, mikro çatlak, kırık hücre gibi hataları görebilmenizi sağlar. Bu test aslında güneş panelinin röntgenini çekmektedir.


Flash test ise güneş paneline oda sıcaklığında uygulanmakta ve m2’ye 1000 W yapay güneş ışığı verilerek güneş panelinin çıkışında elde edilen elektriksel değerleri ölçmeyi sağlamaktadır.


Güneş panelinin alımına karar verildikten sonra etiketlemesi ve üretimi yapılmış hazır panellerden rastgele seçilerek TÜBİTAK, TSE gibi bağımsız firmalarda Flash Test yapılması da güneş panellerinin kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. 


Datasheet Değerlendirmesi


Güneş paneli seçilirken dikkat edilmesi gereken voltaj, akım, güç toleransı, sistem voltajı gibi parametrelerin ne anlama geldiğini bilmek gerekmektedir. Bu sebeple yatırımcıların güneş panellerinin datasheetlerini incelemeleri önerilmektedir.

Güneş paneli seçimi pek çok detayın göz önünde bulundurularak karar verilmesi gereken bir konudur. Ancak, uzun vadeli bir yatırım olan güneş panellerini seçerken, doğru karar verebilmek için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör bulunmaktadır. Uzun süreli garantilerin verildiği güneş panellerini seçerken datasheet okuyabilmek, yatırımcının doğru bir karşılaştırma yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Güneş paneli seçiminde aşağıdaki detayları incelemek oldukça yararlı olacaktır.


- Panel Gücü


Panel Datasheet Güç Verisi

Güneş paneli alırken panelin gücü, enerji verimliliğini belirlemede kritik bir faktördür. Daha yüksek güçlü paneller, birim alandaki enerji üretim kapasitesini artırarak toplam sistem verimliliğini yükseltir. Bu durum, yatırım getirisini hızlandırabilir ve sınırlı montaj alanlarına sahip bölgelerde daha etkili enerji üretimini sağlar. Ayrıca, çevresel etkiyi azaltabilir, çünkü daha yüksek güçlü paneller aynı enerjiyi üretmek için daha az fiziksel alana ihtiyaç duyar.


- Hücre Tasarımı ve Verimliliği


Hücre tasarımı, panel verimliliğinde önemli bir rol oynar. Temel özellikler arasında silikon tipi, bara konfigürasyonu, bağlantı ve pasivasyon tipi (PERC) bulunur. Arka temas (IBC) hücreleri kullanılarak oluşturulan paneller, yüksek saflıkta N-tipi silikon alt tabaka ve bara gölgelemesinden hiçbir kayıp olmaması nedeniyle şu anda en verimli (%23,8'e kadar) panellerdir.


Panel Datasheet Hücre Verimliliği Verisi

Bununla birlikte, en yeni N-Tipi TOPcon kullanılarak geliştirilen paneller ve gelişmiş heteroeklem (HJT) hücreleri, %22'nin oldukça üzerinde verimlilik seviyelerine ulaşmıştır.


Ultra yüksek verimli Tandem Perovskite hücreleri hala geliştirilme aşamasındadır ancak önümüzdeki iki yıl içinde ticari olarak uygun hale gelmeleri beklenmektedir. Daha derin bir teknik bilgi için, Progress in Photovoltaics yılda iki kez en yeni fotovoltaik hücre teknolojilerinin listelerini yayınlar.


Güneş paneli verimliliği iki ana faktör tarafından belirlenir; hücre tasarımına ve silikon tipine bağlı olarak fotovoltaik (PV) hücre verimliliği ve hücre yerleşimi, konfigürasyonu ve panel boyutuna bağlı olarak toplam panel verimliliği. Panel boyutunu artırmak, güneş ışığını yakalamak için daha geniş bir yüzey alanı yaratarak verimliliği de artırabilir, en güçlü güneş panelleri artık 700 W'a kadar güç değerlerine ulaşıyor.

 

- Ürün Garantisi


Güneş panellerinin garanti süresi ve kapsamı modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle, daha uzun garantili ürünler, üretici tarafından güvenilen ve dayanıklı olarak kabul edilen panelleri yansıtabilmektedir. Bu açıdan garanti belgesinde yer alan kapsam ve şartları anlamak, değerlendirmek önerilmektedir. Ayrıca bazı üreticiler, standart garanti sürelerini uzatmak veya ek garanti seçenekleri sunmak için çeşitli seçenekler de sunabilmektedir ve bu seçeneklerin değerlendirilerek daha uzun vadeli bir koruma sağlaması da incelenmelidir.


Güneş panelinde bulunan hammaddelerin ve üretimi tamamlanmış bir güneş panelinin bir raf ömrü (garanti süresi) vardır. Bu yüzden satın alınacak güneş panelinin de ne zaman üretildiğine dikkat etmek gerekir. Örneğin bir yılı aşkın stokta bekleyen güneş modüllerinden uzak durulması önerilmektedir. Eğer özel bir durumdan dolayı stokta bekleyen güneş panelleri alınacak ise mutlaka bir Flash Test yaptırılması önerilmektedir.


- Lineer Performans Garantisi


Güneş panelinin performans kalitesini gösteren standart ve lineer garanti grafiği, yıllar sonra dahi çıkış gücünün hangi düzeyde olacağını belirtir ve garanti eder. Burada bilinmesi gereken nokta, güneş panellerinin devreye alınmalarından kısa bir süre sonra %2-%3 kayıpla üretim ömrüne başlamasıdır. Bu durum LID kaybı olarak da adlandırılır. Özetlemek gerekirse, %100’den başlayarak %99, %98 şeklinde azalmamaktadır. Bu nedenle fizibilite hesaplanırken ikinci yıl %99, sonraki yıl %98 şeklinde hesaplamak yanıltıcı olur. Güneş panelleri yapıları gereği ise her yıl ortalama %0.7-0.8 oranında çıkış gücü kaybı yaşamaktadır.


Buradaki odak noktası üretimin yüzde kaçtan başladığı ve 25 yıl sonra yüzde kaç seviyelerine indiğidir. Bir güneş panelinin yüksek üretim yüzdesi ne kadar yüksekse ve 25 yıl sonunda ne kadar yüksek yüzdeye sahip olursa kullanıcı açısından avantajlı olmaktadır. Bu sebeple bahsedilen eğri dikkatli bir şekilde incelenmelidir.


- Bypass Diyot


Panel Datasheet Bypass Diyot Verisi

Standart 144 hücreli bir güneş panelinde genelde 3 adet bypass diyot bulunmaktadır. Bypass diyodun amacı herhangi bir gölgelenmede, kendisine bağlantılı olmayan diğer bölümlerin gölgeden etkilenmeden düzgün bir şekilde çalışabilmesinin sağlanmasıdır.  Bypass diyot sayısının fazla olması, gölge durumdaki kayıpların daha az olmasını sağlar.


- Sıcaklık Katsayısı (Temperature Coefficient)


Güneş panelleri elektrik üretimlerini gerçekleştirirken, güneşten gelen ışınımın bir kısmı elektrik enerjisine, bir kısmı da ısıya dönüşmektedir. Bu sebepten paneller ısınmaktadır. Sonuç olarak ise hücrelerin ısınmasıyla akım artarken, gerilim düşmektedir. Gerilimin düşmesi de çıkış gücünü olumsuz etkileyerek panellerin daha az elektrik üretmesine sebep olmaktadır.


Bu sebeple, güneş paneli satın alınırken yatırımcının dikkat etmesi gereken bir diğer önemli nokta ise sıcaklık katsayısı değeridir. Sıcaklık katsayısı genellikle “ -0,40%/°C” , “-0,280%/°C” biçiminde yazılmaktadır. Bu değerler sıfıra ne kadar yakın olursa, sıcaklıktan dolayı oluşan kayıplar da daha az olmaktadır.


- Bara (Busbar)


Busbar, güneş paneli üzerinde oluşan enerjinin iletildiği hatlardır. Hatların sayısının fazla olması veya hiç olmaması (back/rear contact cells) verimli bir güneş paneli olduğu anlamına gelir. Günümüzde busbar olmayan veya 3,4,5,6 hatta 12 adet busbara sahip güneş panelleri bulunmaktadır.


- Güç Toleransı


Güneş panellerinin etiketlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise güç toleransıdır. Sıfır ile + yönlü ürünlerin (örneğin: 0~ +%5) tercih edilmesi önerilmektedir. Etiket üzerinde ±%3-%5 gibi rakamların olması, güneş panelinin etiket değerinden aşağı doğru inebileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bilindiği üzere güneş panelinin yıllar geçtikçe üretim değerleri aşağı düşeceğinden, negative tolerans değeri olabilecek güneş panelinin tercih edilmemesi önerilmektedir.


Panel Datasheet Güç Tolerans Verisi

- PID Etkisi


PID, güneş panellerinde meydana gelen bir sorunu ifade eden "Potential Induced Degradation" (Potansiyel İndüklenmiş Bozulma) teriminin kısaltmasıdır. PID etkisi, güneş panellerinin negatif bir potansiyel farkı nedeniyle zarar görmesi durumunu tanımlar. Bu genellikle panelin çerçevesi ve elektrik iletken bileşenleri arasında oluşan potansiyel farkından kaynaklanır.


PID etkisi, zamanla güneş panelinin performansını azaltabilir ve enerji üretiminde kayıplara yol açabilir. Bu durum, genellikle yüksek nem ve yüksek sıcaklık koşullarında, panelin negatif bir potansiyel oluşturan çerçevesi ve diğer bileşenleri arasında oluşur.


PID etkisini azaltmak veya önlemek için üreticiler, panellerin tasarımında ve üretiminde özel önlemler alabilirler. PID direnci olan paneller, özel kaplamalar ve izolasyon malzemeleri gibi önlemlerle donatılabilir. Güneş paneli seçerken PID direncini değerlendirmek, panelin uzun vadeli performansını ve enerji üretimini korumak açısından önemli bir faktördür.


- Sertifika ve Standartların Değerlendirilmesi


Güneş panelleri genellikle belirli sertifikalara ve standartlara uymalıdır. Örneğin IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standartları gibi belirli sertifikalar, güvenilirliği ve güvenliği sağlamak adına oldukça önemlidir. Güneş panelleri için 2 ayrı sertikasyon süreci vardır. Biri ürün sertikasyonu diğeri ise üretim tesisi sertifikasyonudur.


Bir fabrikadan çıkan farklı teknolojiye ve güce sahip her bir güneş paneli standartlarda belirtilen güneş paneli testlerine tabii tutulmalıdır. Üretim hattında, uzman mühendisler tarafından gerçekleştirilen detaylı kontrol süreci, kullanılacak güneş panelinin sertifikasının, eklerinin ve diğer belgelerin doğruluğunu sağlar. Sertifika, ekler ve kullanılan hammadde listesi arasında tutarlılık sağlanması kritiktir; bu belgeler arasında uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda, güneş panelinin sertifikasyonu güvenilirliğini kaybedebilir.


Güneş enerjisi sektöründe kullanılan güneş panellerinin kalitesi ve güvenilirliği, doğru belgelendirme süreçleriyle sağlanmaktadır. Bu süreçlerden biri de PAN dosyası sertifikasyonudur. PAN dosyası, güneş paneli üreticileri tarafından sunulan ve üretim simülasyonu aşamasında kullanılan bir belge setini ifade eder, güneş panelinin performansını ve güvenliğini doğrulamak amacıyla kullanılır.


Hammadde Listesinin İncelenmesi (BOM List)


BOM List, güneş panelinin hem kalitesini hem de fiyatını belirlemektedir. Bu sebeple uygun fiyata alınan bir güneş paneli her zaman kaliteli olmayabilir. Bu durum maalesef yatırımcılar tarafından yapılan bir hata olsa da konu ile ilgili araştırmalar yapılması ve yetkin kişilerden danışmanlık alınması önerilmektedir.

Bir diğer husus ise üreticinin kalibrasyon belgelerinin güncel olması gerekliliğidir. Kalibrasyon belgeleri gerçek değerlerini yansıtmaz ise Flash Test sonucu yapılan ölçüm doğruluğu tartışılabilir olacaktır. Bu durumda ölçüm sonrası panelin aldığı Watt değeri de doğruyu yansıtmayacaktır.Tier 1 Listesinin İncelenmesi


Güneş paneli alırken "Tier 1" sınıflandırmasına sahip olmanın önemi büyük ölçüde güvenilirlik, kalite ve uzun vadeli performansla ilgilidir. Tier 1, genellikle finansal gücü, üretim kapasitesini ve uzmanlığı ifade eder. Bu sınıflandırmaya sahip üreticiler, yüksek standartlarda üretilmiş güneş panelleri sunma eğilimindedirler. Bu paneller, daha uzun ömürlü, dayanıklı ve zorlu koşullara karşı dirençlidir. Ayrıca, Tier 1 üreticiler, genellikle uzun vadeli garanti ve güçlü müşteri destek hizmetleri sağlarlar, bu da kullanıcıların güneş enerjisi yatırımlarını koruma ve optimize etme konusunda ek güvence sağlar. Tier 1 sınıflandırmasına sahip bir güneş paneli seçmek, kalite, güvenilirlik ve uzun vadeli performans açısından daha güvenli bir seçenek sunabilir.


2023 3Q Tier 1 Panel Listesi Örneği

Dayanıklılığın Değerlendirilmesi


Dayanıklılık Testi Örneği

Güneş paneli alırken panelin dayanıklılığı, uzun vadeli performans ve sistem güvenilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Dayanıklı paneller, değişen hava koşulları, aşırı sıcaklık, nem, rüzgar, dolu, kar ve diğer dış etkenlere karşı direnç göstererek uzun ömürlü bir enerji üretimini destekler. Özellikle güneş paneli sistemleri genellikle 25 yıl veya daha fazla bir ömre sahiptir, bu nedenle panelin dayanıklılığı, uzun vadeli yatırım getirisi için önemlidir. Ayrıca, dayanıklı paneller bakım ihtiyacını azaltabilir ve üretici tarafından sağlanan garantilerin daha güvenilir olmasını sağlar. Güneş paneli alırken dayanıklılığı değerlendirmek, sistem performansını korumak ve beklenmedik durumlar karşısında güvenilir bir enerji kaynağı sağlamak için önemli bir faktördür.


Sonuç olarak, doğru güneş panelini seçmek, sürdürülebilir enerji üretimi için kritik bir adımdır. Enerji ihtiyaçlarınızı belirleyerek, panel tipi, verimlilik, uzun ömürlülük, montaj ve finansal faktörleri göz önünde bulundurarak doğru kararı verebilirsiniz. Ayrıca, güneş paneli seçiminde sertifikalar ve standartlar gibi teknik detayları da göz ardı etmemek önemlidir. Unutulmamalıdır ki, doğru seçilen güneş paneli sadece enerji maliyetlerinizi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda çevresel etkinizi de azaltır. Bu nedenle, dikkatli bir araştırma ve değerlendirme süreci ile ve hatta bir müşavir firma ile uygun güneş panelini seçerek, uzun vadede çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir enerji çözümü elde edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

50 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page